Vakıfcan Anaokulları’nda Kodlama Eğitimi

Çocukların erken yaşlarda sistematik düşünme ve problem çözme becerisi kazanmasında önemli yeri olan kodlama eğitimi, Vakıfcan Anaokulları’nda anasınıfında; Fen ve matematik etkinlikleri içerisinde yer alıyor.

5 yaş grubundaki öğrencilerimize farklı dünyaları keşfetmelerini sağlayan çok yönlü öğrenme programıyla, 21. Yüzyılın dünyasına ilk adımlarını anaokullarımızda atıyor.

Günümüzde pek çok mesleğin yazılım ile doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olması, kodlama bilmenin önemini giderek arttırıyor. Anasınıfı öğrencilerimiz algoritma mantığını kavrama, problem çözme, akıl yürütme gibi düşünme becerilerini geliştirici eğitim içerikleriyle kodlama ile erken yaşta tanışıyor. Kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin geleceklerini belirlerken kullanacakları önemli bir donanım kazandırıyor.

Öğrencilerimizin kişilik gelişimi ve öğrenme süreçlerini desteklemek için çok yönlü bir eğitim programı sunduğumuz anaokullarımızda, sanattan spora, müzikten dansa her alanda düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerimizi yaşama uluslararası standartlarda hazırlıyoruz.