ÖĞRENİM AKTİVİTELERİMİZ

...

aktifK

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • ARAŞTIRMA
 • GÖZLEM
 • DENEY
 • UYGULAMA
 • FARKLI KONULARI BİRBİRİ İLE İLİŞKİLENDİRME
 • DEĞERLENDİRME YAPABİLME
 • SONUÇ ÇIKARMA
yabancıdilK

ÖZEL YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMI

Anaokullarımızda tüm öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde kendilerini ifade edebilme becerisine ulaşabilmelerinde;

 • COMMUNICATIVE APPROACH (İletişimsel Yaklaşım)
 • TPR-TOTAL PHYSICAL RESPONSE (Bütüncül Fiziksel Teki)
 • CREATIVE THINKING (Yaratıcı Düşünce)

metotlarını kullanmaktayız.

okumayazmaK

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ

Okullarımızda “Ses Temelli Okuma Yazma” etkinlikleri önemli bir yer kaplıyor.

Öğrencilerimiz nokta birleştirme, hissetme, sınıflama, sıralama, görsel analiz, kopyalama ve matris etkinlikleri ile “Üst düzey düşünme becerileri”ne sahip olarak, günlük yaşamda kullanabilme yetilerini geliştiriyorlar.

Ayrıca velilerimizin, önemli bir mazeret olmadığı sürece, çocuklarının okula zamanında gelmesine özen göstermeleri, yapılan eğitim öğretim programının aksamadan yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Herhangi bir nedenle okul bitiş saatinden önce velisi tarafından alınacak öğrenci için, velisinin okul yönetimine önceden bildirmesi  gerekmektedir.

yetenekK

YETENEK GELİŞTİRME PROGRAMI

Önceliğimiz; yaşama hazırlamak!

Öğrencilerimizin kişisel algı ve becerileri doğrultusunda kendilerini ve güçlü yönlerini keşfedip en iyi şekilde kullanmalarına olanak sağlamak için her yıl öğrencilerimiz haftalık ders programlarında yer alan dersleri ve branş etkinlikleri ile keyifli vakit geçirebiliyorlar.

 • MODERN DANS
 • MÜZİK
 • SOSYAL BECERİLER
 • BALE
 • YARATICI DRAMA
 • YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ (SCAMPER)
 • EKOLOJİ
 • MBT
 • HALKOYUNLARI
 • SANAT TARİHİ
 • FELSEFE
kodlamaKK

KODLAMA EĞİTİMİ - STEAM

Anasınıfı öğrencilerimiz algoritma mantığını kavrama, problem çözme, akıl yürütme gibi düşünme becerilerini geliştirici eğitim içeriklerinin beraberinde “Kodlama” ile erken yaşta tanışıyor.

Çocuklarımıza bilgisayarda oyun oynamayı değil, oyun programı yazabilmenin temellerini öğretiyoruz. Teknolojinin nasıl çalıştığını farklı yöntemlerle göstererek, yaratıcılıklarını kullanmalarına öncülük ediyoruz.

Bu çalışmalar yardımıyla öğrencilerimize uzun vadede 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edilen aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz;

 • YARATICILIK ve YENİLENME
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME ve PROBLEM ÇÖZME
 • İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİ
 • BİLGİ, MEDYA ve TEKNOLOJİ BECERİLERİ

Anaokullarımızda temelini attığımız programlama yaratıcılık öğretisi gelecekte çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyacakları beceriler olacaktır.