DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Çocuk Hakları; kanunen veya ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma, beslenme, oyun oynama, fiziksel, psikolojik, cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.