Daily Archives: 25 / Ocak

Portfolyo sunumları çocuklarda; iletişim kurma, yorum yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir. Sunum içerisinde çocuğun kendi kendini değerlendirmesi eğitim sürecinin kalitesini arttırır. Ebeveynler sunuma katılım sağlayarak çocuklarının gelişim süreçlerini gözlemler ve onların ilgi duyduğu alanları keşfederler.   […]