MATEMATİK ÇALIŞMALARIMIZ

Toplama materyalimiz ile eğlenerek toplama işlemi gerçekleştirdik.
Toplama evimiz ile odalarda yer alan şekillerimizi bahçemizde topladık.
Toplama materyalimiz ile eğlenerek toplama işlemi gerçekleştirdik.
Bloklarımız ile sudoku akıl oyunumuzu pekiştirdik.

Meyve, hayvan ve meslek kartlarımızı türlerine göre sınıflama yarışması ile çok eğlendik.
Meyve, hayvan ve meslek kartlarımızı türlerine göre sınıflama yarışması ile çok eğlendik.
Bloklarımızı renklerine göre sınıflandırarak renk kavramı ve eşleştirme becerilerimizi destekledik.